Witamy.
 
                         Polski kapitał, tradycyjne polskie smaki i ponad 25 lat doświadczeń -
                                 - to właśnie my.
                         Przyprawy i aromaty są naszą specjalnością, a przemysł spożywczy i
                                 gastronomia naszym żywiołem.
 
Zapraszamy do współpracy !

KRS:0000071282 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
REGON:001324070; NIP:113-00-09-690; Wysokość Kapitału Zakładowego: 600.000zł.